بازدید فرماندار خوروبیابانک از مراحل حفر چاه جدید آب شهر خور

  بازدید فرماندار خوروبیابانک از مراحل حفر چاه جدید آب شهر خور در این بازدید معاون برنامه‌ریزی وامور عمرانی فرمانداری و بخشدار مرکزی خوروبیابانک وی را همراهی کردند.

۲۴ مهر ۱۴۰۲