بازدید فرماندار خوروبیابانک از مدرسه شهید آیت مهرجان

در این بازدید فرماندار بازسازی و فضا سازی آموزشگاه را مورد تاکید قرار داد. در این بازدید بخشدار مرکزی،عضو شورای اسلامی و دهیار مهرجان وی را همراهی کردند.

۲۹ مهر ۱۴۰۲