بازدید فرماندار خوروبیابانک از سالن ورزشی روستای مهرجان

  احمدرضا طحانی در این بازدید از روند پیشرفت و اجرای این طرح که سال ۹۱ با هزار متر مربع زیر بنا آغاز شده است قرار گرفت. در این بازدید بخشدار مرکزی،عضو شورای اسلامی و دهیار مهرجان وی را همراهی کردند.

۲۹ مهر ۱۴۰۲