بازدید فرماندار خوروبیابانک از اجرای طرح اصلاح خط انتقال آب بهنامیه به شهر خور

در این بازدید بخشدار مرکزی، مدیر آبفای شهرستان وی را همراهی کردند. این طرح به طول ۸ هزار و ۵۰۰ متر با اعتبار ۱۱میلیارد تومان در حال اجراست.

۲۹ مهر ۱۴۰۲