بازدید فرماندار از گروه رزمی کاراته شهر خور

فرماندار خوروبیابانک به همراه بخشدار مرکزی و رئیس ورزش و جوانان و اعضای هیات ورزش   به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش فرماندار دیداری با اعضای رزمی کار خور داشتند

۳ آبان ۱۴۰۲