بازدید از مدارس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوروبیابانک،  احمدرضا طحانی در بازدید از مدرسه حضرت زینب (س) روستای چاهملک وضعیت فضای آموزشی آن را بررسی کرد. فرماندار خوروبیابانک گفت: نوسازی، تجهیز مدارس یکی از برنامه های مهم طی چند سال اخیر بوده است و همواره ارتقاء کیفیت و کمیت آموزشی از ضروریات این حوزه می باشد. احمدرضا […]

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳