انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوروبیابانک به ریاست احمدرضا طحانی فرماندار

  انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوروبیابانک به ریاست احمدرضا طحانی فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. وی با تقدیر از خدمات کتابخانه های عمومی شهرستان گفت: برای توسعه مطالعه ، افزایش سطح فرهنگ و دانش مردم تنها ساخت و سازها کافی نیست بلکه لازم است برای جاری ساختن فرهنگ مطالعه درمیان اقشارمختلف مردم […]

۶ آبان ۱۴۰۲