اقتصاد کشور

بسم الله الرحمن الرحیم فرهنگ کار، عالی ترین تصویر سازندگی و تحول است که حضرت محمد (ص) پیامبر مهر گستر اسلام در روند زندگی انسان ها، بر دستان توانمند کارگر بوسه زده و با این عمل به احسن ترین وجه، منزلتی عظیم به این قشر بخشیده است. کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی و عرصه […]

۷ اردیبهشت ۱۴۰۳