ارتباطات مردمی

حمدرضا طحانی فرماندار شهرستان خوروبیابانک روز چهارشنبه با هماهنگی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی در محل سامانه سامد استانداری (سامانه ارتباط مردم و دولت) حضور یافت و بصورت تلفنی (از طریق شماره ۱۱۱) به مسائل، مشکلات و سوالات شهروندان پاسخ داد. گفتنی است سامانه تلفنی ۱۱۱ پیوند دو سویه بین مردم […]

۲۲ دی ۱۴۰۲