اداره گاز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوروبیابانک نماینده مدیرعامل شرکت گاز استان با فرماندار شهرستان خوروبیابانک دیدار کرد. جلسه هماهنگی و تعیین تکلیف زمین مورد نیاز برای ساخت ساختمان اداره گاز شهرستان و همچنین اراضی مورد نیاز برای توسعه ایستگاه گاز شهر خور در دفتر مهندس احمدرضا طحانی فرماندار شهرستان خوروبیابانک برگزار گردید. ┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄ باماهمراه باشید: […]

۵ دی ۱۴۰۲