اجتماع مردمی در پی جنایت بی سابقه رژیم صهیونیستی

اجتماع مردمی در پی جنایت بی سابقه رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر شهر خور، میدان امامزاده سید داوود ࿐჻ᭂ⸙🍃🌸🍃⸙჻ᭂ࿐ قرارگاه فرهنگی نمازجمعه شهرستان خوروبیابانک

۲۶ مهر ۱۴۰۲