ابوالفضل

  حضور فرماندار خوروبیابانک، کارشناسان فرمانداری و بخشداری مرکزی در مراسم تعزیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شهر خور

۴ شهریور ۱۴۰۲