تماس با ما

جهت ارتباط با فرمانداری شهرستان خور و بیابانک می توانید به یکی از روشهای حضوری و یا غیرحضور ارتباط داشته باشید

آدرس: اصفهان، خور و بیابانک- بلوار آیت ا… فاطمی فرمانداری خور و بیابانک

شماره تماس: ۰۳۱۴۶۳۲۴۹۸۸

شماره فکس: ۴۶۳۲۲۱۳۴-۰۳۱

کدپستی: ۸۳۶۱۶۷۷۷۴۴

آدرس الکترونیکی فرمانداری: info@khoorbiabanak.gov.ir

آدرس الکترونیکی بخشداری: b-markazi@khoorbiabanak.gov.ir