فرمانداری شهرستان خور و بیابانک
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
1396/06/04 برگزاری جلسه آموزش آشنایی باقوانین ومقررات شوراهای اسلامی
برگزاری جلسه آموزش آشنایی باقوانین ومقررات شوراهای اسلامی

درروزشنبه مورخ04/06/1396جلسه آموزش آشنایی باقوانین ومقررات شوراهای اسلامی روستاباحضوراعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی خوروبیبانک درسالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان تشکیل گردید.

دراین جلسه بخشدار درخصوص تشکیلات شوراهای اسلامی ،وظایف واختیارات شوراها،نحوه رسیدگی به تخلفات ترویج قانون گرایی،هدف مندشدن برنامه هاواقدامات مدیریت روستایی ،تسهیل انجام اموروپرهیزاز اقدامات غیرضروری وغیرقانونی ،تعامل مثبت وسازنده بادستگاه هاونهادهای اجرایی ،آیئین نامه داخلی شورای اسلامی روستا،شرایط احراز سمت دهیارووظایف دهیاریها،مواردمرتبط باشوراهای اسلامی ودهیاریهادرقانون برنامه ششم ومواردومسائل موجود درسطح روستاهای بخش مرکزی به تفضیل موردبحث وبررسی قرارگرفت.

تعداد بازدید: 106
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal