معرفی فرماندار

فرمانداری خوروبیابانک

احمدرضا طحانی

مدارک تحصیلی:

– فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی – دانشگاه پیام نور کاشان
– لیسانس مدیریت آموزشی از موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی (اصفهان)
– فوق دیپلم دینی و عربی از دانشگاه اسالمی واحد نجف آباد
– دیپلم دانشسرای تربیت معلم – دانشسرای نطنز

سوابق شغلی:

فرماندار خور و بیابانک

شهردار نوش آباد

شهردار کامو و چوگان

بخشدار قمصر

فرمانداری ویژه شهرستان کاشان:

رئیس اداره امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری کاشان
کارشناس امور اجتماعی و انتخابات فرمانداری ویژه کاشان

شهرداری کاشان:

مدیر بازرسی و نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری کاشان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کاشان:

مسئول کارگزینی (امور اداری و ارزشیابی کارکنان) مدیریت آموزش و پرورش کاشان
مدیر مدارس کاشان
رئیس سازمان دانش آموزی شهرستان کاشان
کارشناس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش کاشان

عضویت در کارگروه ها و کمیسیون ها:

– دبیر و عضو کمیسیون کارگری فرمانداری کاشان
– دبیر و عضو کمیسیون دانشجویی فرمانداری کاشان
– دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی و … فرمانداری
– دبیر کارگروه اجرایی انتخابات شهرستان کاشان
– عضو هیات مدیره تاکسیرانی شهرداری کاشان
– عضو شورای معاونین آموزش و پرورش کاشان
– آموزش و پرورش کاشان
– مدرس آموزش خانواده
– دبیر ساماندهی و نظارت بر سازمان های مردم نهاد فرمانداری شهرستان کاشان
– عضو کمیته کار انضباطی کارکنان شهرداری کاشان
– دبیر شورای نظام پیشنهادات مدیریت اموزش و پرورش
– عضو کمیته مشارکت مردمی کمیته امداد شهرستان کاشان
– عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان کاشان
– معاونت ادارات و کارخانجات ستاد اقامه نماز شهرستان کاشان
– عضو کمیته مناسبت های فرمانداری شهرستان کاشان
– عضویت در کمیته ساماندهی و نظارت بر هیات مذهبی کاشان
– فرمانده پایگاه بسیج فرمانداری شهرستان کاشان
– نماینده فرمانداری در شورای حل اختالف کارگری شهرستان
– فرمانده پایگاه بسیح فرهنگیان آموزش و پرورش کاشان