معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

آقای حمید طاهری

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی

تحصیلات:

کارشناسی علوم سیاسی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

سوابق:

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی اجتماعی فرمانداری خوروبیابانک

مسئول حراست فرمانداری خوروبیابانک

کارشناس امنیتی انتظامی و مسئول دبیرخانه شورای تامین شهرستان

دبیر شورای پدافند غیرعامل شهرستان

دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان

دبیر کمیسیون رصد نارضایتی های عمومی شهرستان

دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و امور خارجی شهرستان

رابط امر به معروف و نهی از منکر فرمانداری شهرستان

دبیر کمیسیون دانشجویی فرمانداری شهرستان

بازرس در طرح تکریم ارباب رجوع

عضو کمیته نظارت، تطبیق اتحادیه کشاورزی شهرستان

کارشناس امور اجتماعی و فرهنگی فرمانداری

دبیر کمیسیون سلاح و مهمات

دبیر کمیسیون پایش تصویری و کنترل الکترونیک فرمانداری

عضو کمیسیون سرقت و پیشگیری از جرائم عمومی

مسئول امور اداری بخشداری مرکزی

کارشناس مشورتی هئیت تطبیق بخشداری مرکزی